top of page

Puffen op je zolder in de zomer. Hoe voorkom je hitte?

Bijgewerkt op: 24 jun. 2021

De intensiteit van de hitte wordt in België groter. Ons veranderend klimaat heeft een steeds grotere impact op jouw zolder.

En weet je wat?... Onderzoek heeft vastgesteld dat de impact van je isolatie op de hitte in hellende daken miniem is. Heb je renovatieplannen? Gebruik je renovatie om het probleem van oververhitting reeds bij het plannen van je ontwerp aan te pakken. Maak samen met Renovia.be de juiste keuzes.

De aard van de isolatie die gebruikt wordt in hellende daken heeft slechts een beperkte invloed op oververhitting. Renovia heeft 3 types isolatiematerialen en cellulosevlokken vergeleken, met name: houtwol, minerale wol, isolatie op basis van polyisocyanuraat (PIR)Oververhitting bestrijd je op drie manieren


Door de warmtetoevoer te minimaliseren.

Dit kan bijvoorbeeld door de wanden te isoleren, de zonnewarmte doorheen de dakvensters te verminderen of de energietoevoer afkomstig van elektrische toestellen en sanitaire warmwaterinstallaties te beperkenDoor de ruimtes af te koelen.

Met name door te zorgen voor nachtelijke ventilatie. De plaatsing van een klimaat regeling systeem, bv airco, kan overwogen worden, maar dan moet er wel rekening gehouden worden met andere factoren om het verbruik ervan te beheersen. De aanwezigheid van een klimaatregeling is ook ongunstig voor het EPB-certificaat van het gebouw


Door te profiteren van de thermische inertie van de materialen binnen in het gebouw.

Naarmate het volume, de massa dus, en de warmtecapaciteit van de materialen groter is, zal ook hun inertie toenemen. Inertie wil niet meer zeggen als de warmte opnemen en vertraagd afgeven. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de snelheid van opwarming, maar ook van de intensiteit van de opwarming onder het dak, wat zorgt voor een evenwichtigere binnentemperatuur tussen dag en nacht.


Vergelijking van de impact van de installatie van zonweringen en/of van nachtelijke ventilatie op de factoren die oververhitting bepalen bij een temperatuur van 25 °C.


Thermische Inertie.


De thermische inertie of traagheid inbouwen is belangrijk voor het comfort van uw woning. Vooral in de zomer, maar ook in de tussenseizoenen en zelfs in de winter (in combinatie met stralingswarmte). De thermische inertie heeft een grote impact op het E-Peil van uw woning.


In het geval van hellende daken is het vaak moeilijker om te profiteren van de inertie van de structuur. Het gaat hier immers vaak om houten timmerwerk, houtwol, glaswol of PIR, wat lichte materialen zijn die minder warmte kunnen opnemen en dus minder inertie hebben.


Wanneer we het vermogen van materialen om warmte op te slaan per volume-eenheid met elkaar vergelijken (zie laatste kolom van onderstaande tabel), dan zien we dat het de zware materialen zijn die de thermische inertie van de structuur het sterkst doen toenemen.


Het kan dus aanlokkelijk zijn om de massa van de isolatielaag zelf te verhogen. Het verschil in massa of warmtecapaciteit kan redelijk groot zijn tussen isolatielagen met een vergelijkbare isolatiewaarde. Vraag raad aan een specialist in zolderrenovatie zoals Renovia.be


Kijk even naar de onderstaande tabel. Je kan vaststellen dat de karakteristieken van de isolatiematerialen in hellende daken zeer variabel zijn.Een korte technische verduidelijking


Om de invloed op de thermische inertie te maximaliseren, werd in de simultaties één van de zwaarste op de markt beschikbare isolatie materialen gebruikt.


De oververhittingsindicator word uitgedrukt in graad-uren. In de praktijk komt 1 graad-uur niet alleen overeen met de overschrijding van een bepaalde temperatuurgrens van 1 °C gedurende 1 uur, maar ook met een overschrijding van 0,5 °C gedurende 2 uur of van 2 °C gedurende een half uur.


De simulatieresultaten met de andere types isolatiematerialen leveren dezelfde conclusie op als de vorige studie: de oververhitting wordt niet zozeer beïnvloed door de aard van de isolatiematerialen, maar eerder door het gebruik van zonweringen aan de buitenzijde van de beglazingen of van een nachtelijke ventilatie (zie onderstaande schema’s).


Deze maatregelen maken het mogelijk om de oververhittingsindicator in het bestudeerde model tot twee derden te verminderen voor een vergelijkbare warmteweerstand. Ze moeten dan ook als prioritair beschouwd worden.


Indien ondanks de gebruikte materialen de zolder toch te warm blijft, kan men overwegen om een klimaat regeling systeem te installeren. Het verbruik ervan zal beperkt blijven dankzij de passieve maatregelen die vooraf genomen werden.Een waarheid als een koe


Een weetje: Waarom was het in de boerderij van mijn grootouders zo aangenaam in de zomer - zij hadden immers geen airco?

  • door de dikke volle stenen muur (inertie)

  • door de notenboom op hun erf. In de zomer kon de zon niet door het bladerdek en bleef het huis koel.

  • In de winter, wanneer de boom geen bladeren had, kon de eerste warmte de boerderij verwarmen.

Wil je ideeën opdoen, foto's kijken over zolders, ga naar: https://www.renovia.be/galerij-zolderrenovatie


Met dank aan:

WTCB, samenvatting van een artikel in Contact. Met dank aan D. De Bock, ing., hoofdadviseur, afdeling Technisch advies en consultancy, WTCB N. Heijmans, ir., hoofdprojectleider, laboratorium Energiekarakteristieken, en EPB-coördinator, WTCB235 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page