Red Wall & Stairs

Is een Bouwvergunning of stedebouwkundige vergunning noodzakelijk?

Een stedenbouwkundige vergunning geeft u de toestemming om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Als u plannen heeft om een woning op een ingrijpende manier te renoveren of uit te breiden zal u best  daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvragen. Renovia helpt u daarbij en kan deze doucumenten, tegen kostprijs, voor u opstellen.

 

De gemeente waar uw eigendom zich bevindt is verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning.

Wanneer heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een 'constructie' een stedenbouwkundige vergunning (vroeger 'bouwvergunning') vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat u ook een vergunning nodig heeft om:

  • een grond te gebruiken voor het plaatsen van vaste inrichtingen

  • af te breken

  • te herbouwen

  • te verbouwen

Sommige kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een vergunning.

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en wordt regelmatig aangepast.

 

Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest zijn eigen codes en reglementen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Renovia 016/29 22 29

Q & A

Welke service biedt  Renovia aan in verband met de stedebouwkundige aanvraag, -  de zognaamde  bouwvergunning?  Renovia tekent al de benodigde plannen en bezorgt deze digitaal aan de architect, die op zijn beurt deze plannen beoordeeld, toetst aan de voorschriften van de gemeente en zijn (digitale) handtekening bij de documenten voegt.

Moet ik hiervoor betalen?  Ja. De prijs van de bouwplannen is afhankelijk van wat we moeten doen, bv als u reeds een plan van uw woning heeft zal u niet moeten betalen voor de opmeting.  Onze prijs is modulair opgebouwd. Als u een plat dak heeft, en dus geen zolder, zullen wij de zolder niet moeten tekenenen dus ook niet aanrekening.  We zijn daardoor tot 80 % goedkoper dan een archtitect.  U kan bij Renovia een offerte aanvragen.  

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?  Zie hierboven maar zeker als u de structuur of de buitenzijde van u woning ingijpend aanpast.

offerte architect  p 2
offerte architect p 3
Freestanding bath 13.02.32
lodewijckx peeters met verfkleur muren 2
751_2985
Foto 23-04-2020 13 37 56
Gevel Tervuren voor
Gevel Tervuren Na
Schermafbeelding 2021-01-11 om 13.52.08.
1 M2 trap
gevelontwerp photoshop
keuken, open haard, steenstrips